Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ STYLE CNC MACHINES

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů používaných společnostmi STYLE CNC Machines, STYLE CNC Machines CZ, STYLE CNC Machines PL, STYLE CNC Machines BE, dále jako STYLE.

Citlivá data z hlediska ochrany osobních údajů jsou zpracována prostřednictvím webové stránky společnosti STYLE www.stylecncmachines.nl. Tyto údaje jsou označovány jako osobní údaje. Jsme přesvědčeni, že pečlivé zpracování vašich osobních údajů je nesmírně důležité. Proto klademe důraz na proces zpracování a zabezpečení osobních informací. Naši zaměstnanci a zúčastněné třetí strany u nás jsou povinni dodržovat pravidla pro zachování důvěrnosti vašich údajů. Veškeré úpravy nebo změny na webové stránce můžou vést k změně těchto zásad ochrany osobních údajů.

Během zpracování dat postupujeme v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů. To znamená, mimo jiné, že:

 • jasně definujeme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • Snažíme se omezit shromažďování osobních údajů pouze na ty osobní údaje, které jsou nutné pro konkrétní účely zpracování;
 • nejprve požádáme dotyčnou osobu o výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy je takový souhlas vyžadován;
 • Podnikáme příslušná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů, a to samé požadujeme od stran zabezpečujících zpracování osobních údajů naším jménem;
 • Respektujeme právo každého subjektu údajů na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravě nebo odstranění na vyžádání.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje shromažďujeme a používáme a za jakým účelem. Doporučujeme pečlivě si přečíst toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Poslední změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů byly provedeny 1. května 2018.

Použití osobních údajů

Použitím našich webových stránek nám každý subjekt údajů poskytuje konkrétní údaje. Ty můžou zahrnovat osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby. Například prostřednictvím našich webových stránek je možné předložit objednávku, ve které poskytujete své osobní údaje.

 

Osobní údaje jsou shromažďovány při procházení našich webových stránek na různých zařízeních, jako je smartphone, tablet, počítač atd.

 

Kromě toho, pokud máte jakékoli dotazy nebo stížnosti, můžete nás kontaktovat poštou, e-mailem nebo telefonicky. V tomto případě se s Vámi budeme kontaktovat s cílem posoudit Vaši reklamaci nebo odpovědět na Vaše dotazy. Můžeme také shromažďovat údaje na základě soutěží a jiných akcí a průzkumu trhu i zákazníků, kteří se soutěže nebo akce zúčastnili.

Kromě toho informace mohou také být shromažďovány prostřednictvím sociálních sítí (například Facebook, Instagram, Twitter a Pinterest), například v důsledku kontaktu s námi za účelem získání odpovědi na dotaz. V takovém případě používáme pouze název účtu dané osoby, abychom byli schopni reagovat na uživatelem zaslaný vzkaz.

Při používání naší webové stránky, můžeme zpracovávat následující údaje o osobách, které naše webové stránky používají (také podle toho, jaká data daná osoba zadá, například zadáním objednávky, účastí v soutěži nebo akcích):

 • Jméno/Jména a příjmení
 • Pohlaví;
 • Adresa (fakturační adresa);
 • Datum narození;
 • Telefonní číslo:
 • E-mail;
 • Hardwarové specifikace používaného zařízení (např. smartphone, notebook, tablet nebo multimediální kiosk), například IP adresa, MAC adresa a používaný software;
 • Vaše chování na webu, včetně pohybů myší a kliknutí a čas a délka návštěv na našich webových stránkách;
 • Platební údaje;
 • Historie nákupů.

Tyto údaje se používají k následujícím účelům:

 • umožnit klientovi stránky položit otázku nebo předložit objednávku prostřednictvím našich webových stránek a využít všechny funkce a služeb na webové stránce;
 • zpracovat dotaz/objednávku/ a informovat o přijatých opatřeních;
 • komunikovat s vámi o vyslání digitálního bulletinu a/nebo zpráv;
 • nabízet personalizované reklamy a obsah na internetových stránkách a na stránkách třetích stran na základě zájmů a historie jeho nákupů (online);
 • odesílat osobní bulletiny založené na zájmech a historii nákupů (online) uživatele (viz také kapitola profilování);
 • zpracovat uživatelské údaje k případné účasti v soutěžích a dalších akcích, abychom uživatele mohli kontaktovat, pokud vyhraje;
 • poskytnutí odpovědi na otázky nebo reklamace prostřednictvím sociálních sítí, e-mailu, pošty nebo telefonicky;
 • zlepšit (na individuální úrovni) naše webové stránky, showroom, sortiment a naše služby ve virtuální o skutečné realitě. Je to založené na vašich preferencích, realizovaném průzkumu trhu a průzkumech mezi zákazníky a informacích o používání našich webových stránek návštěvníky.

STYLE shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které jsou odeslané uživatelem/zákazníkem v době uzavření smlouvy, s jeho souhlasem, nebo podle jeho oprávněných zájmů.

Poskytnutí těchto osobních informací je nezbytné k provedení nákupu a je podmínkou pro uzavření smlouvy se stylem. Pokud tyto údaje nejsou k dispozici, STYLE nemusí být schopen plnit své závazky podle dohody s uživatelem, nebo nebude možné povolit uživateli řádně splnit své povinnosti.

Období uchovávání údajů

Vaše data budou uloženy po dobu až sedmi let po vašem nákupu pro analytické účely a obchodní spolupráci, například návrhy na opakovaný nákup.

Období uchovávání údajů

Vaše data budou uloženy po dobu až sedmi let po vašem nákupu pro analytické účely a obchodní spolupráci, například návrhy na opakovaný nákup.

Předávání údajů třetím stranám

V některých případech, pokud je to nezbytné pro splnění účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, STYLE předává osobní údaje třetím stranám.

Kupní smlouva:

 • Kurýrní/poštová společnost pro účely doručení objednávky;
 • Dodavatelé také mimo EHS k provádění objednávky na míru.

Po shlédnutí online produktu a odeslání objednávky, včetně:

 • Společnost poskytující hosting webových stránek, včetně software pro vývojáře.

Kromě toho neposkytujeme informace jiným stranám, pokud subjekt údajů k tomu nedal svolení, pokud je to vyžadováno nebo povoleno zákonem. Například policie nás může požádat o poskytnutí údajů pro vyšetřování finančních podvodů. V tomto případě nám vyplývá z ustanovení zákona povinnost poskytnout tyto údaje.

V zásadě STYLE neposkytuje přenos osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo mezinárodním organizacím, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy o prodeji. Pokud taková situace vznikne z jiných důvodů, STYLE určí, zda existuje rozhodnutí, kterým se určí odpovídající úroveň ochrany ve smyslu platných předpisů, a není-li takové rozhodnutí přijato, může dojít k předání osobních údajů pouze v případě, že existují dostatečné nebo odpovídající zabezpečení. V případě přenosu osobních údajů, může subjekt údajů požádat o získání kopie těchto dokumentů prostřednictvím webové stránky privacy@stylecncmachines.com.

Informační bulletin

Udělí-li nám subjekt údajů svůj souhlas, pošleme mu náš bulletin e-mailem. V každé zprávě odeslané tímto způsobem je obsažená informace o možnosti zrušení odběru, nemá-li subjekt údajů již zájem o náš bulletin. O rezignaci z odběru můžete také informovat náš zákaznický servis nebo recepci.

Profilování

Kombinujeme osobní údaje z různých zdrojů za účelem poskytnout vám co nejlepší možné využívání internetu. Za tímto účelem kombinujeme různé údaje o uživateli, například informace o účtu, historii nákupů, ale i informace o chování uživatele při procházení našich webových stránek na různých zařízeních, například počítač, smartphone nebo tablet. Můžeme také doplnit nebo optimalizovat uživatelská data s daty z veřejných zdrojů, například katastrální údaje nebo ze zdrojů, ve kterých uživatel souhlasil s takovým použitím těchto dat společnosti STYLE. Děláme to pouze v případě, že je to povolené zákonem.

Spojením dat z různých zdrojů, můžeme na našem webu nebo webových stránkách třetích stran prezentovat přizpůsobený obsah a nabídky, které odpovídají zájmům uživatele a historii jeho nákupů. Tímto způsobem můžeme také přizpůsobit naši internetovou nabídku a informační bulletin. Tímto způsobem můžeme nabízet lepší a cílenější nabídky.

Při shromažďování a kombinování dat používáme soubory cookie. Soubory cookie umožňují např. zobrazit personalizované nabídky STYLE na externích stránkách, t.j na stránkách, které nepatří společnosti STYLE. Cookies nám umožňují zjistit, jaké reklamy se zobrazí uživateli na externích webových stránkách a zda sena ně podíval, nebo ne. Další informace o souborech cookie naleznete zde

Přijetí souborů cookie

Pokud chcete využívat všechny funkce našich webových stránek, musíte přijmout soubory cookie. Když stránku navštívíte poprvé, zobrazí se okno, ve kterém můžete přijmout soubory cookie. Lze to provést zavřením zprávy nebo pokračováním v prohlížení této stránky.

Zakázání souborů cookie

Pokud chcete odstranit naše soubory cookie nebo chce, aby se v počítači neukládaly, viz  zde  jak zakázat podporu souborů cookie v prohlížeči Internet Explorer, Firefox, Safari a Google Chrome.

Ochrana osobních údajů

STYLE přikládá velký význam bezpečnosti vašich osobních údajů. Kromě toho máme povinnost vyplývající z ustanovení zákona o poskytnutí odpovídající úrovně zabezpečení vašich osobních údajů. Proto, jsme přijeli, mimo jiné a pro případ potřeby – následující odpovídající technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů:

 • Osobní údaje jsou pseudonymizovány a datová média jsou šifrovaná;
 • Použití dobré politiky změny hesel;
 • Nastavení autorizace;
 • Osobní údaje jsou uloženy na serverech společnosti STYLE při zachování odpovídající bezpečnosti používané u dodavatelů, se kterými má STYLE dohodu o zpracovávání údajů;
 • Zpracování osobních údajů se zapisuje do rejstříku;
 • Vždy je možné zajistit důvěrnost, celistvost, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování údajů;
 • Stanovení postupu pro pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti ochranných opatření;
 • V případě fyzického nebo technického incidentu je možné obnovit dostupnost a přístup k osobním informacím ve správný čas;

Protokol SSL
STYLE používá certifikovaný protokol SSL (Secure Socket Layer Protocol) pro všechny webové stránky STYLE během procesu podání žádosti/objednávky a předložení kontaktního formuláře.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být čas od času modifikováno. Změny budou zveřejněny na našich webových stránkách. Proto je doporučeno pravidelně kontrolovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů s cílem seznámit se s těmito změnami.

Přístup k datům a jejich modifikace

Poskytnul-li nám subjekt údajů své osobní údaje, může je kdykoliv změnit ve svém účtu. Chcete-li získat přístup k údajům registrovaných společností STYLE pro účely jejich odstranění nebo zlepšení, pokud jsou nesprávné nebo neúplné, prosím kontaktujte náš zákaznický servis STYLE.

Pokud máte další otázky ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte náš zákaznický servis STYLE prostřednictvím e-mailu na adrese privacy@stylecncmachines.com

STYLE CNC Machines

Nijverheidsweg 15

3751 LP Bunschoten

Odpověď na Váš dotaz dostanete do jednoho měsíce.

And so called cookies?

[cookie_audit]

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Soubory cookie: Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory uložené na vašem počítači, telefonu nebo tabletu. Soubory cookie jsou čteny internetovým prohlížečem. Ukládají informace o chování uživatelů na internetu. Na jejich základě víme, například jaký jazyk preferují a o které produkty mají zájem. Nevíme, kdo je uživatel, kde žije atd. To také nechceme vědět. Je pro nás důležité, aby vaše zkušenosti s používáním naší webové stránky byly co nejpříjemnější. Tím, že umístím na stránku soubory cookie, můžeme zajistit, že uživateli filtrujeme informace, které nejsou pro něj zajímavé. To slouží oběma stranám.

Které soubory cookie používá STYLE?

Soubory cookie používané společností STYLE lze rozdělit do následujících kategorií.

Funkční, nezbytné soubory cookie

Funkční nebo nezbytné soubory cookie se používají s cílem umožnit řádné fungování našich webových stránek. Například:

 • Ukládání uživatelských preferencí, například nastavení jazyka a prohlížeče.
 • Přenos informací na další stránku. Například, pokud je třeba vyplnit údaje ve formuláři.

Analytické soubory cookie

STYLE používá soubory cookie pro analytické účely. Za tímto účelem jsou uloženy analytické soubory cookies třetími stranami. Na základě dat ze souborů cookie můžeme vytvořit statistiky, které poskytují vhled do využívání našich internetových stránek. Tímto způsobem zajišťujeme neustálou optimalizaci webových stránek. Na základě těchto údajů a statistik nezískáme přístup k osobním informacím. Například shromažďujeme následující údaje:

 • IP adresa (Tato adresa je anonymizována)
 • Technické údaje, například údaje o Vašem prohlížeče, zařízení a rozlišení
 • Ze které stránky uživatel přišel na naše webové stránky.
 • Kdy uživatel navštíví naše stránky a jak dlouho na nich zůstane.
 • Jaké podstránky uživatel stránky STYLE navštíví.
 • Jaké funkce webu využívá.

Cookies sociálních sítí

V některých částech našich stránek používáme soubory cookie z webů sociálních sítí nebo od třetích stran. Umožňuje nám to například sdílní stránek, jakož i umísťování fotografií a zpráv ze sociálních sítí na stránkách STYLE. Po kliknutí na tlačítko sociální sítě, stránka portálu umístí soubor cookie, jehož prostřednictvím jsou údaje shromažďovány, například informace o IP adrese a informace o prohlížeči. Na údaje, jež jsou nakonec shromážděny a na účely, pro které jsou shromažďovány, se vztahují další podmínky a podmínky příslušné sociální sítě. STYLE není zodpovědný za takové podmínky.

Reklamní soubory cookie

Pomocí reklamních cookies sledujeme, jaké a kolik reklam STYLE uživatel viděl a zda kliknul na některou z nich. Kromě toho můžeme registrovat, zda reklama vede v realizaci objednávky. Na základě shromážděných údajů zobrazujeme na internetových stránkách třetích osob zajímavé nabídky pro uživatele.

Přijetí souborů cookie

Pokud chcete využívat všechny funkce našich webových stránek, musíte přijmout soubory cookie. Během návštěvy stránek se zobrazí zpráva, schválením které můžete přijmout soubory cookie. Lze to provést zavřením zprávy nebo pokračováním v prohlížení této stránky. To znamená, že uživatel souhlasí s umístěním souborů cookie. Pokud se zpráva nezobrazí, znamená přijmutí souborů cookie.

Zakázání souborů cookie

Pokud chcete odstranit naše soubory cookie nebo chcete, aby se v počítači neukládaly, je potřebné navštívit stránku [https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen], která obsahuje informace, jak zakázat podporu souborů cookie v prohlížeči Internet Explorer, Firefox, Safari a Google Chrome.

Na konec

Politika souborů cookie se změní po provedení změn na našich webových stránkách nebo v důsledku změn v zákoně. Na této stránce budeme vždy odkazovat na nejnovější verzi.

Pokud máte jakékoliv dotazy

Pokud máte další otázky ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte náš zákaznický servis STYLE prostřednictvím e-mailu na adrese info@stylecncmachines.com nebo poštou na následující adrese: STYLE CNC Machines, Het Steenland 15, 3751 LA Bunschoten.